Het project

Het project

Vergroen je voortuin liet bewoners in vier dorpen werken aan de beeld- en leefkwaliteit van hun buurt. In elk dorp werd één straat of wijk geselecteerd waar men aan de slag ging. Het project stimuleerde de bewoners om hun voortuin te vergroenen, maar het beoogde ook samenwerking tussen buren. Zij voegden hun voortuinen samen tot een collectieve plek. Er zijn veel mogelijkheden, gaande van een zelfpluktuintje met snoephaagjes tot een peuterspeeltuintje. Op die manier streven we naar een aangenamer straatbeeld, een hogere sociale cohesie in buurten en bieden we een ecologische meerwaarde door de natuurwaarde van voortuinen te verhogen.
 

 

 

Belevings- en gebruiksruimte

Vergroen je voortuin moet aantonen dat straten en voortuinen een volwaardige belevings- en gebruiksruimte kunnen zijn en niet enkel dienen voor verplaatsen en parkeren.

Knelpunt in vele plattelandsbuurten 

Het project biedt een antwoord op een aantal knelpunten waarmee plattelandsbuurten geconfronteerd worden. Veel straten, wijken, maar ook gehele dorpen worden steeds anoniemere woonbuurten zonder veel sociaal contact. Dat is het zogenaamde slaapdorp. Typerend hiervoor is dat het uitzicht van de straten steeds grijzer wordt door een toename van verharding. Het leven keert zich letterlijk af van de straat en richt zich steeds meer op de eigen woning en de afgeschermde achtertuin. Dit zorgt voor een verlies van beeld- en leefkwaliteit, maar ook een verlies van natuurwaarden. Tegelijkertijd zorgt dit proces ook voor een afname van sociale cohesie. Spontane ontmoetingen tussen buren worden geringer en de anonimiteit tussen buren neemt toe. Met dit project zetten we alvast een stap in de richting van een sociale, actieve en groene buurt.
 

Projectresultaten

Boechout: Molenlei
In de Molenlei in Boechout gingen twee gezinnen aan de slag om hun voortuin om te toveren naar een groene plek voor de buurt. Sofie en Jo toverden hun voortuin om van een grijze betonvlakte naar een zitplekje voor de buurt met buurtboekenkastje. Leen en Tom zorgden voor een moderne groene voortuin met houten zitelementen én gratis verse kruiden. De ontwerpen vind je hier en hier terug. Andere bewoners namen het tegen elkaar op tijdens de vergroen je voortuin wedstrijd. Dit zorgde voor heel wat gevelgroen, mooiere voortuintjes en een groener straatbeeld.
 

 

Heist-op-den-Berg: Moerenloopstraat
Bewoners van de recente verkaveling ‘Moerenloopstraat’ gingen enthousiast mee aan de slag om een avontuurlijke speelplek in te richten voor de vele kinderen in de buurt. Het ontwerp vind je hier. Dankzij de inzet van de technische dienst van de gemeente, werd dit een mooie plek. De voortuinwedstrijd leverde enkele mooie moderne pareltjes op.
 

 

 
Peulis: Weynesveld en Molenveld
De wijken Weynesveld en Molenveld zijn samen een geheel van kleine straten met zowel moderne als oudere woningbouw. De bewonerscomité De Molenaar zette z’n schouders mee onder dit traject en realiseerde zo een aangename plek voor jong en oud, pal tussen de twee wijken. Een pentaqueveld, speelelementen én groen vertoeven bieden een nieuw ontmoetingspunt aan de bewoners. Het ontwerp vind je hier. De realisatie kwam tot stand door inzet vanuit de milieudienst van Putte. Het enthousiasme werd verder aangewakkerd door de voortuinwedstrijd die twee gedreven winnaars bekroonde.
 

 

 
Willebroek: Acacialei
Geplande straat- en rioleringswerken waren de aanleiding voor het traject in de Acacialei. Na een mooie eerste opkomst, ging het traject van start. Centraal in de wijk werd een educatieve groene beeldbepalende plek uitgedacht. Het ontwerp vind je hier. De realisatie van de buurtplek kon omwille van vertragingen van de werken niet uitgevoerd worden binnen de projectperiode. Tot slot leverde de voortuinwedstrijd twee winnaars op. Dat één gezin niet in de Acacialei woont, kon de pret niet bederven.