Project Vergroen je voortuin goedgekeurd

Project Vergroen je voortuin goedgekeurd

13 projectaanvragen voor plattelandsontwikkelingen werden goedgekeurd vanuit de provincie Antwerpen. Innovatiesteunpunt krijgt onder andere groen licht voor het project ‘Vergroen je voortuin’. Regionaal Landschap Rivierenland en Landelijke Gilden zijn hierbij partners. Studenten Landschaps- en tuinarchitectuur van de HoGent bieden creatieve input en gaan met de projectcases aan de slag in een ontwerpatelier.
 
Vergroen je voortuin laat bewoners in vier dorpen werken aan de beeld- en leefkwaliteit van hun buurt. In elk dorp wordt één straat of wijk geselecteerd waar we aan de slag gaan. Het project stimuleert de bewoners om hun voortuin te vergroenen, maar het beoogt ook samenwerking tussen buren. Zij voegen hun voortuinen samen tot een collectieve plek. Er zijn veel mogelijkheden, gaande van een zelfpluktuintje met snoephaagjes tot een peuterspeeltuintje. Op die manier streven we naar een aangenamer straatbeeld, een hogere sociale cohesie in buurten en bieden we een ecologische meerwaarde door de natuurwaarde van voortuinen te verhogen. Vergroen je voortuin moet aantonen dat straten en voortuinen een volwaardige belevings- en gebruiksruimte kunnen zijn en niet enkel dienen voor verplaatsen en parkeren.
 
Het project biedt een antwoord op een aantal knelpunten waarmee plattelandsbuurten geconfronteerd worden. Veel straten, wijken, maar ook gehele dorpen worden steeds anoniemere woonbuurten zonder veel sociaal contact. Dat is het zogenaamde slaapdorp. Typerend hiervoor is dat het uitzicht van de straten steeds grijzer wordt door een toename van verharding. Het leven keert zich letterlijk af van de straat en richt zich steeds meer op de eigen woning en de afgeschermde achtertuin. Dit zorgt voor een verlies van beeld- en leefkwaliteit, maar ook een verlies van natuurwaarden. Tegelijkertijd zorgt dit proces ook voor een afname van sociale cohesie. Spontane ontmoetingen tussen buren worden geringer en de anonimiteit tussen buren neemt toe. Met dit project zetten we alvast een stap in de richting van een sociale, actieve en groene buurt.
 
MEER INFORMATIE – Davy Sterkens, Innovatieconsulent Plattelandsontwikkeling, via 016 28 61 39 of davy.sterkens@innovatiesteunpunt.be